Birds01

/ Vivek Kale Nature Photography
 

 
 


 

चित्रनिबंध - भारतीय पक्षी (भाग - १)
Photo essay : Indian Birds (Part 1)
May 2011
Please use minimum 1280 pixel horizontal screen resolution for viewing. Please be patient while all the images in webpage are loaded.
Please do not use the images for any commercial use without permission. Text in Marathi and English is not exact translation.
KEEP AUDIO VOLUME LOW
 
आपण भारतासारख्या निसर्ग विविधतेने नटलेल्या देशाचे नागरिक आहोत, हे भाग्य आहे. आपल्या देशातील विविध प्रांतवार हवामान, व अधिवासाचे विविध प्रकार यामुळे, येथे नाना जातीचे पक्षीगण आढळतात. भारतात अंदाजे १२०० जातीचे पक्षी आढळतात. आपल्या महाराष्ट्र राज्यातच यातील ५५० जातीचे पक्षी दिसतात. यातील बरेच पक्षी निवासी आहेत. तर काही जातींचे पक्षी हिवाळ्यात आपल्या कडे पाहुणे असतात. दुर्दैवाने आपल्या वेंधळट प्रगती, औद्द्योगिकरणामुळे आपली निसर्ग संपत्ती लोप पावत आहे. प्रदुषण, जंगलतोड, शिकार व हवामान बदलांमुळे बरेच पक्षी दुर्मिळ होत आहेत. शहरात चिमण्या, गावाकडे गिधाडे, माळरानावरचा माळढोक, असे खुप जातीचे पक्षी नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. मनुष्यप्राणी हा जसा बऱ्याचदा मारक ठरतो तसाच तो तारक सुद्धा होऊ शकतो.
India is a land with wide range of weather conditions and habitats. Various types of avian fauna is seen in India. About 1200 species of Birds are seen in India. Many of these Birds are resident Birds of India, some are the migratory Birds which travel from central asia in winter. Unfortunately due to chaotic haphazard policies of urban development and human wildlife conflicts, India is loosing fauna species rapidly. The Great Indian bustard from the arid grasslands, the vulture species and many other Birds are endangered due to human activities disturbing the important links in our ecosystem.
 

 

<
Alcedo atthis, Common Kingfisher, धीवर खंड्या, Open country with streams along the agricultural farms, near western ghats, Maharashtra, Pune district, Oct 2007
 
बंदुकीच्या गोळी सारखा, "ची ची" शीळ घालीत धीवर पक्षी, या बांधावरुन त्या बांधावर सुसाट उडतो. पाण्याच्या काठी आवडीच्या ठिकाणी निवांत बसुन, पाण्यातील हालचाल निरखत तो बराच वेळ विसावतो. पाण्यातील किडे, मासे, छोटे बेडूक सूर मारुन फ़ार शिताफीने पकडतो. उचकी लागल्या सारखा झटके देत, मान हलवतो. क्वचित धीवर हवेत एकाच ठिकाणी पंख फडफडत थांबतो. हा छोटा धीवर भारतात सर्वत्र आढळतो. रंगाने हा हिरवट निळा पक्षी, पोटाकडॆ गर्द केशरी असतो. चोच छान टोकदार व लांब असते. इंग्रज याला "कॉमन किंगफिशर" असे संबोधतात.
The small blue kingfisher, also known as common kingfisher is a small (18 cm) bird usually seen near water streams. It is mainly blue green with a rusty underparts, short tail and pointed bill. It feeds on aquatic insects and small fish. It dives in small water puddles and streams to catch the fish or aquatic insects. The bird nests in burrows on the banks of streams and small waterbodies. (The call link by Sander Bot - xeno-canto.org)
 
<
Alcedo atthis, Common Kingfisher, धीवर खंड्या, Open country with streams along the agricultural farms, near western ghats, Maharashtra, Pune district, Oct 2007
 

 

<
Alcippe poioicephala, Brown-cheeked Fulvetta, Under growth of evergreen forest, western ghats, Maharashtra, Pune district, Feb 2011
Habitat : evergreen forest, western ghats, common
फुलवेट्टा प्रकारातील एक फिक्या रंगाचा गाणारा पक्षी आपल्याकडे सदाहरित रानात आढळतो. अंदाजे १५ से.मी. आकाराचा हा लहान पक्षी सदाहरित रानातील स्थानिक पक्षी आहे. दक्षिण भारतात व बांगलादेशात तो आढळतो. याच पक्ष्यास पुर्वी क्वेकर बॅबलर असे संबोधन होते. भीमाशंकर, महाबळेश्वर च्या रानात छोट्या गटागटाने गुणगुणत फिरणारे हे पक्षी हमखास दिसतात.
Brown cheeked fulvetta is a common bird seen in the evergreen forests and deciduous forests in western ghats and hills of south India and Bangladesh. It was earlier known as quaker babbler. The Birds are seen in the undergrowth and are seen in a small flock. It is about 15 cm in size. (The call link by David Farrow - Xeno-canto.org)
 

 

<
Alcippe poioicephala, Brown-cheeked Fulvetta, Under growth of evergreen forest, western ghats, Maharashtra, Pune district, Feb 2011
Habitat : evergreen forest, western ghats, common
इतर फुलवेट्टा प्रकारच्या पक्ष्यांप्रमाणे, या पक्ष्यामध्ये अंगावर कुठेही ठसठशीत खुणा नसतात. त्याचे रंग फिके असतात. त्याचा रंग फिका तपकिरी असतो. त्याचे डोके वरिल भागात निळसर राखी रंगाचे असते. डोळे राखी रंगाचे असतात. चोच त्याच रंगाची असते. इतर रानपक्ष्यांप्रमाणे ते मधुर शिट्ट्या वाजवत एकमेकाच्या संपर्कात रहातात. रानातील फुलांतील मध व किडे हे त्यांचे आवडते खाद्य होय. उन्हाळ्यात कधीकधी हे पक्षी पाणवठ्यावर अंघोळ करताना दिसतात.
Unlike other fulvetta species it has no patterns on its wing and head. The bird is light brown in color with grey crown. Its legs are greyish. The iris is slaty grey. The bill is bluish. The Birds are seen in undergrowth of thick evergreen forests. Like most of the forest Birds, these Birds use calls to communicate with each other. Brown cheeked Fulvetta feeds on insects and nectar.
 

 

<
Coturnix coromandelica, Rain Quail,पावसाळी दुर्लाव, dry grassland and semidesert region, Maharashtra, Pune district, February 2011
Habitat : Habitat : Semidesert region and dry grassland, common
गावाकडे माळावर फिरताना दुर्लाव जातीचे गवतात वावरणारे, आपण जवळ पोहोचता अचानक भर्रकन भरारी मारतात. अचानक झालेल्या आवाजाने व हालचालीने आपणच क्षणभर दचकतो. गवतात लपुन वावरणारा असाच एक पक्षी आहे, पावसाळी दुर्लाव. त्याच्या रंगछटेमुळे तो गवतात खुप जवळुन पाहिले तरी दिसत नाही. हे पक्षी कोरड्या माळरानावर व गवताळ प्रदेशात प्रामुख्याने आढळतो. नर व मादी पक्ष्यांमध्ये फरक असतो. याच प्रकारामध्ये मोडणाऱ्या साध्या दुर्लाव पक्ष्यात व पावसाळी दुर्लावात साधर्म्य असते ते मादीत. नर मात्र वेगळे दिसतात. पोटावरच्या काळ्या रंगाच्या खुणा व डोक्यावरच्या ठळक खुणा हे पावसाळी दुर्लावाचे वैशिष्ट्य. पावसाळी दुर्लावांचा पावसाळ्याचा उत्तरार्ध विणीचा हंगाम असतो. मोकळ्यावर झुडुपाखाली हे पक्षी आपली अंडी उबवतात. व्हिट व्हिट व्हिट व्हिट असा यांचा आवाज हे यांचे वैशिष्ट्य आहे.
The experience with quails is always very interesting. These Birds are well camouflaged with its habitat. Often a group of quails fly from below our feet while wandering in the wilderness. Rarely one gets opertunity to see them from close while they are in grass. These Birds are seen in grassland, fields and scrubs in planes in India. The common quails and rain quails are very similar except some differences in male bird. The male rain quail has a black breast-patch and distinctive head pattern of black and white. female common quail and female rain quail look almost the same. As the name suggests, these Birds breed just after the rainy season. These Quails are considered locally migratory. In every way this little Quail resembles the Common Quail, but its note is a musical " whit-whit-whit-whit," constantly repeated. So next time you see a quail in wilderness take care to listen it carefully. The bird calls mainly in breeding season. These Birds lay their eggs in open under the bush. (The call link by Martin Fowlie - Xeno-canto.org)
 

 

<
Coturnix coromandelica, Rain Quail,पावसाळी दुर्लाव, dry grassland and semidesert region, Maharashtra, Pune district, February 2011
Habitat : Semidesert region and dry grassland, common
साध्या दुर्लवापेक्षा पावसाळी दुर्लावाच्या डोक्यावरील खुणा अत्यंत ठळक काळ्या असतात. मधील पांढरे पट्टे सुद्धा स्वच्छ सफेद असतात. डोळ्यांचा रंग गडद तपकिरि असतो. पायांचा रंग करडा असतो. तर चोच काळी असते.
The Upper plumage, wings and tail of the rain quail male are same as in the Common Quail but rather richer and deeper in tint The primaries and outer secondaries are brown, edged pale but with no bars. The head, chin and throat differ from the Common Quail in having broad, more jet-black bars and the intermediate spaces very pure white. The centre of breast and upper abdomen is black. The iris is deep brown colored. The bill is black in the breeding-season and horny black and paler at the base in nonbreeding and young Birds. The legs and feet are fleshy-grey, and turn pinkish in the breeding-season.
 

 

<
Ficedula Superciliaris, Ultramarine flycatcher, श्वेतभुवईवाला गड्द निळा माशीमार, winter visitor in semideciduous forests near western ghats, Maharashtra, Pune district, Dec 2009
Habitat : forests in and around hills, uncommon
दिवाळीच्या धुमधडाक्यानंतर, तापमानात घट होते. उत्तरेकडून येणारे थंड वारे आपल्याबरोबर, हिमालयातून पाखर घेउन येतात. या स्थलांतरित पक्ष्यांमधे पाणपक्षी, माळरान पक्षी आणी काही रानपक्षी असतात. येणारे काही रानपक्षी संह्याद्रीच्या कुशीत विसावतात. एखाद्या घाबरलेल्या लहान पोरानी आपल्या आईच्या कुशीत लपावे, तसे पुण्या मुंबईच्या चंगळवादी माणसांना घाबरुन पळालेले जंगल आता संह्याद्रीच्या कुशीत तुरळक कुठेतरी आढळते. अशा या उरलेल्या दुर्मिळ रानीवनी हिवाळ्यात येउन विसावणार एक पाखरु आहे श्वेतभुवईवाला गडद निळा माशीमार. कोणी म्हणेल हे कसले नाव ? चिमणीपेक्षा छोट्या या पाखराचे मराठीत लघुनाव न सापडल्याने मी या पक्ष्याचा उल्लेख त्याच्या बाह्यवर्णावरुन "श्वेतभुवईवाला गडद निळा माशीमार" असा केला आहे. यास इंग्रजी भाषेत अल्ट्रामरिन फ्लायकॅचर असे संबोधतात. आपल्याकडे, फक्त हिवाळ्यात तुरळक प्रमाणात दिसत असल्याने व याच्या छोट्या आकारामुळे यास मराठीत लघुनाव नसावे. इवलासा दिसणारा हा सुरेख पक्षी हिमालयाच्या कुशीतील वनांमध्ये घरटी करतो व हिवाळ्यात दक्षिणेकडे विसावतो. याचा आकार चिमणीपेक्षा लहान, अंदाजे १०-१२ से.मी. असतो. या पक्ष्याच्या तीन पोटजाती आहेत. पश्चिम हिमालयात आढळणारी सुपरसिलिआरिस, पुर्व हिमालयात आढळणारी ऍस्टिग्मा व आसाममध्ये आढळणारी क्लेटा. पश्चिम हिमालयात आढळणारी सुपरसिलिआरिस जात हिवाळ्यात पश्चिम महाराष्ट्रात आढळते.
Ultramarine flycather breeds in forests of Himalayas, north east India, and winters in open wooded areas of south India. The size of the bird is about 12 cm. The bird is seen in maharashtra in winter (October - February) in wooded region, ocasionally in small numbers. The bird is known by its color, Ultramarine. Ultramarine is actually a dark blue pigment, consisting silicates of aluminium and sodium with some sulphides. Ultramarine flycatcher was earlier known as white browed blue flycatcher. As the bird is occasionally seen only in winter in maharashtra, specific name in Marathi is not available here are three subspecies of this species. (Supercilliaris, aestigma and cleta). Ficedula Supercilliaris is the western race from the western Himalayas has a distinctive white supercilium, as seen in the image. Ficedula aestigma is from the eastern Himalayas and lacks distinct white patches. Cleta completely lack any supercilium as is seen in Asaam. The upper plumage of Ficedula Supercilliaris male is a dull blue, set off by a white eyebrow. The lower plumage is white except for a blue collaret, which is interrupted in the middle.These Birds nest in holes. (The call link by David Farrow - Xeno-canto.org)
 

 

<
Ficedula Superciliaris, Ultramarine flycatcher, श्वेतभुवईवाला गड्द निळा माशीमार, winter visitor in semideciduous forests near western ghats, Maharashtra, Pune district, Dec 2009
Habitat : Habitat : forests in and around hills, uncommon
सुपरसिलिआरिस पोटजातीचा पक्षी डोक्याकडे व पाठीकडे गडद निळा असतो. याच्या डोळ्यांवर सफेद भुवई सारखा पट्टा असतो. पोटाकडे सफेद रंग असतो. पाय काळसर असतात. याच्या छातीवर दोन बाजुस निळा व मध्यभागी सफेद रंग असतो. मादी मात्र पिंगट निळ्या रंगाची असते. हिवाळ्यात हा पक्षी पाणवठ्यावर आला कि त्याची लगबग पहाण्यासारखी असते. पाण्यावर फुट दोन फुट उंचीवर तो हवेत एकाच ठिकाणी पंखाची भिरभिर करतो. अशी हवेतली भिरभिर आपणास खंड्या, सूर्यपक्षी, कापशी घार या इतर पक्ष्यांमधे आढळते. आपल्याकडे आढळणार्या इतर माशीमार पाखरांमधे हा भिरभिरण्याचा प्रकार पहाण्यात नाही. ऊथळ पाण्यात तो संथपणे उतरतो व अंघोळ करुन पसार होतो. हा पक्षी एकटा वा दुकटा आढळतो.
In winter, the Birds visit the waterholes in open wooded country to drink the water and to take bath. While these Birds visit the waterstream, they linger around on the low bushes. These Birds have unique way of hovering above the water puddle (2-3 feet) to acess the location before taking the deep. The Birds are very agile and make fast moves at the water stream. The Birds are seen singly and sometimes in pair.
 

 

<
Mirafra erythroptera, Indian bushlark, गवय्या चंडोल, dry grassland and semidesert region, Maharashtra, Pune district
Habitat : Semidesert region and dry grassland, common
गवय्या चंडोल, हा माळरानावर हमखास दिसणारा चिमणीसारखा पक्षी आहे. खुरट्या बाभळीवर किंवा माळावरच्या मोठ्या दगडांवर हा गाणे गात बसतो. विणीच्या हंगामात तो हवेत भरारी मारत गातो. इतर माळरानावरच्या पक्ष्यांप्रमाणे तो जमिनीवर घरटे करतो.
The indian bushlark is a small sparrow sized bird, seen mainly in the dry arid regions, grasslands and semi desert regions. The male bird is known for its song and flight, during breeding season. The bird has rufous color in the wings. This bird nests on the ground, in the grass. (The call link by Mike Nelson - xeno-canto.org)
 

 

<
Mirafra erythroptera, Indian bushlark, गवय्या चंडोल, dry grassland and semidesert region, Maharashtra, Pune district
Habitat : Semidesert region and dry grassland, common
गवय्या चंडोल, हा माळरानावर हमखास दिसणारा चिमणीसारखा पक्षी आहे. खुरट्या बाभळीवर किंवा माळावरच्या मोठ्या दगडांवर हा गाणे गात बसतो. विणीच्या हंगामात तो हवेत भरारी मारत गातो. इतर माळरानावरच्या पक्ष्यांप्रमाणे तो जमिनीवर घरटे करतो.
The indian bushlark is a small sparrow sized bird, seen mainly in the dry arid regions, grasslands and semi desert regions. The male bird is known for its song and flight, during breeding season. The bird has rufous color in the wings. This bird nests on the ground, in the grass.
 

 

<
Cyornis pallipes, White bellied blue Flycatcher male, श्वेतपोट्या निळा माशीमार नर, north western ghats, pune district
Habitat : Evergreen forest, western ghats
सह्याद्री रांगेत महाराष्ट्रात रहाणारे व पश्चिम घाटाबाहेर जगात कुठेही न आढळणारे असे १० जातीचे पक्षी आहेत. या दहा पैकी एक आहे, श्वेतपोट्या निळा माशीमार/राननिळा. हा पक्षी फक्त गर्द सदाहरित जंगलात आढळतो. दुर केरळ राज्यात सुद्धा हा पक्षी आढळतो. याला मल्याळम भाषेत नाव आहे, कट्टुनिली म्हणजे राननिळी. बाकी इकडे महाराष्ट्रात असा पक्षी असतो, याचा काही पक्षीमित्र सोडले तर इतरांना ठाव नाही. या पक्ष्याला साधे मराठीत नाव सुद्धा नसावे ? पश्चिम घाटात रहाणारा, स्थलांतर न करणारा हा छोटा पक्षी थोडा शांत व बुजरा असल्याने सहजा माणसाच्या नजरेत येत नाही. घनदाट जंगलात तो एकटा फिरताना आढळतो. नर पक्षी रंगाने पेनातील निळयाशार शाई सारखा असतो. पोटाशी मात्र तो शुभ्र पांढरा असतो. पांढरा पक्षी उलटा धरुन निळ्या शाईच्या बाटलीत जणू बुचकाळल्यासारखा. डोळ्यांसमोरील भाग काळसर असतो.
Out of about 14 endemic Birds of western ghats, about 10 species of endemic Birds are seen in Maharashtra. The small bird called as white bellied blue flycatcher is one of these forest gems. The bird has no known common name in Marathi. The bird is called as Kattuneeli in Malyalam, which mean the blue bird from thick forest. White Bellied blue flycatcher, Cyornis pallipes is one of the few endemic Birds of western ghats. In western ghat range in Maharashtra, about 10 of these endemic Birds are seen. White bellied blue flycatcher, about 15 cm bird, is seen in the undergrowth of the evergreen forest patches, in western ghats, from Bhimashankar to South Kerala. The male bird is cobalt blue in color with white underbody. The bird is local resident bird. It is shy and sluggish bird. The similar looking bird called as Nilgiry flycatcher is resident of South Western ghats. The main difference between male Nilgiri and White bellied Blue flycatcher is the color of the underbody (abdomen) as the name suggests.
 

 

<
Cyornis pallipes, White bellied blue Flycatcher female, श्वेतपोट्या निळा माशीमार , north western ghats, Pune district
Habitat : Evergreen forest, western ghats
मादी पक्षी मात्र नरापेक्षा वेगळा दिसतो. मादीची शेपुट, छाती व पाठ तपकिरी असते. डोक्याकडे रंग निळसर करडा असतो. डोळ्यासमोरचा भाग पांढरा असतो. प्रथमदर्शिनी हा पक्षी तांबुल नर पक्ष्यासारखा भासतो. घनदाट जंगलातील हा पक्षी, जंगलाच्या बाहेर, विरळ झाडीत आढळत नाही. याचे अस्तित्व घनदाट जंगलावर विसंबुन आहे. या पक्ष्याला थेट धोका नसला तरी, जंगलाचा होणारा नाश, या जातीच्या पक्ष्यांसाठी असलेले एक संकटच आहे.
Female bird looks completely different than the male bird and is often mistaken as male red breasted flycatcher. Female has orange breast, chestnut colored tail. The head is bluish grey, the back is chestnut grey. The underbody however is white like in case of male bird. The eyes are brown black. The song of this bird can be heard early morning or late evening. The song is sweat but full of melancholy. Though the bird is common is dense forest of western ghats. Very little is known about habits of this bird. his bird is a true icon of western ghats. The attachment of this bird with the dense forest, makes it more special. Western ghats is one of the important hotspots of biodiversity. Let us preserve it !
 

 

<
Hypothymis azurea, Black naped Monarch Flycatcher, कटकट्या, semideciduous and evergreen forest, near western ghats, Maharashtra, Pune district.
Habitat : Semideciduous and evergreen forest
मोनार्क अचुक नाव ब्लॅक नेप्ड मोनार्क, हा एक लहान व अतिसुंदर पक्षी आहे. याला पहाता कोणीही मुग्ध होइल असा. गडद आकाशी रंगाचा हा लहान चंचल पक्षी सह्याद्री डोंगररांगेतल्या सर्व रानात आढळतो. त्याच्या डोक्यावर काळी टोपी समान खुण असते. तर गळ्यात काळी पट्टी असते. मादी मात्र रंगाने फिकट निळी असते. पोटाकडे सफेद असते. लहान व कर्कश असा याचा आवाज असतो. पाण्यात डुबक्या मारणे व पाण्याभोवतीच्या माश्या पकडणे ह्या त्याच्या सवयींमुळे तो हमखास पाणवठ़्याच्या ठिकाणी आढळतो.
The male black naped monarch flycatcher , Hypothymis azurea is bright blue (azure) bird. Its abdomen is whitish. The male has black patch (which looks like a cap) on its nape (overhead). It has black gorget (which looks like a bo)across the foreneck. It is a typical flycatcher in its behaviour and is seen in the most of the tropical forests of south and east India. As shown by female here, the bird shows sometimes the partial fantail The bird makes the call "which which". It is irritating call. Hence in hindi it is called as Katkatiya. The bird likes to take diving bath similar to the Paradise flycatchers. The bird here can be seen on one such perch, used by it as a diving platform. Note : In the past, gorget was a steel or leather collar designed to protect the throat. It was intended to protect against swords and other weapons and was part of Military uniform. The female however is little pale blue grey colored with greyish white abdomen. It does not have the black nape and black gorget on its foreneck. (call recording by Brian cox xeno-canto.org)
 
<
Hypothymis azurea, Black naped Monarch Flycatcher, कटकट्या, semideciduous and evergreen forest, near western ghats, Maharashtra, Pune district.
Habitat : Semideciduous and evergreen forest
 

 

<
Galerida malabarica, Malabar Crested Lark, Marathi name, semideciduous and evergreen forest, near western ghats, Maharashtra, Pune district.
Habitat : Semideciduous and evergreen forest
तुरेवाला चंडोल पश्चिम भारतात डोंगराळ भागात आढळतो. रंगाने फिकट तपकिरी रंगाचा हा पक्षी पावसाळ्याच्या उत्तरार्धात घरटे बनवतो. जमिनीवरच बनवलेल्या या घरट्यात २-३ अंडी घालतो.
The Malabar crested lark is a bird seen in hilly region of western India. As the name suggests, it has a crest on its head. It feeds on seeds and insects. It breeds in the post monsoon season and build its nest on the ground. (call recording by David farrow-xeno-canto.org)
 
<
Galerida malabarica, Malabar Crested Lark, Marathi name, semideciduous and evergreen forest, near western ghats, Maharashtra, Pune district.
 

 

<
Muscicapa thalassina, Verditer Flycatcher, निलिमा, semideciduous and evergreen forest, near western ghats, Maharashtra, Pune district.
Habitat : Semideciduous and evergreen forest
निलिमा नावाचा हा माशीमार जातीचा पक्षी अत्यंत सुंदर दिसतो. त्याचा रंग प्रयोगशाळेतील कॉपर सल्फेट सारखा असतो. डोळ्यासमोरचा भाग काळा असतो. त्याचे पाय, चोच व पंजे काळ्या रंगाचे असतात. मादी पक्षी थोडी फिक्या रंगाची असते. अंदाजे १५ से मी लांबीचा हा पक्षी हिमालयात आढळतो. हिवाळ्यात तो सह्याद्रीच्या रानांमध्ये हमखास दिसतो. पाणगळीची रान आणी सदाहरित रानात तो आढळतो.
The bird is known for its color, verditer blue. Verditer blue is a copper sulphate color. The word verditer origins to the mineral. The portion between lore to base of bill is black. The eye iris is hazel brown. The bill, legs, feet and claw are black colored. The size of the bird is about 150 mm. The female is similar to male bird, with dull greyish tint. Lores are dull brown. In Summer this Flycatcher is found between 4,000 to 8,000 feet in the Himalayas and higher. It breeds mainly in Himalayas with some exceptions of South India.In winter it descends to the plains and spreads all over North and Central India. In winter it is seen around in semideciduous, evergreen forest. (call recording by David Farrow - xeno-canto.org)
 
<
Muscicapa thalassina, Verditer Flycatcher, निलिमा, semideciduous and evergreen forest, near western ghats, Maharashtra, Pune district.
 

 

<
Eremopterix griseus, Ashy crowned sparrow lark, राखी डोक्याचा चंडोल, Dry and arid region, Maharashtra, Pune district.
Habitat : Dry and arid region
करड्य़ा रंगाचा हा चिमणीसारखा हा पक्षी सर्वसाधारणपणे ओसाड माळरानावर व गवताळ भागात हमखास आढळतो. किडे व बिया हे त्याचे खाद्य. नर पक्ष्याच्या पोटाकडे व चेहऱ्यावर काळा भाग असतो. त्याचे पंख करडे असतात. ओसाड भागातल्या अधिवासाशी त्याचे रंग मिळते जुळते असतात. उंच भरारी मारुन अचानक जमिनीकडे सुर मारुन गाणे गुणगुणणे हा या पक्ष्याचा नित्याचाच प्रकार पाहण्यासारखा असतो.
Ashy crowed sparrow lark is a scrub land bird. It feeds on insects and seeds. The male has dark brown black underparts. The wings are grey. The crown is ashy grey. The face is white grey with black patches. Its colors match so perfectly with the habitat that sometimes one do not notice them unless these Birds fly away. grisea means grey, Eremopterix stands for the family of finches. (call recording by mark nelson, xeno-canto.org)
 
<
Eremopterix griseus, Ashy crowned sparrow lark, राखी डोक्याचा चंडोल, Dry and arid region, Maharashtra, Pune district.
 

 

<
Ficedula parva, Red breasted Flycatcher, तांबुल, semideciduous and evergreen forest, near western ghats, Maharashtra, Pune district.
Habitat : Semideciduous and evergreen forest
तांबुल हा एक स्थलांतर करणारा लहान पक्षी आहे. दर हिवाळ्यात हा चिमणीपेक्षा लहान असलेला पक्षी हिमालयातुन दक्षिण व मध्य भारतात स्थलांतर करतो. नर पक्षी करडा पण छातीकडे तांबुस रंगाचा असतो. तर मादी करड्या रंगाची असते. सहसा झाडी असलेल्या ठिकाणी हा पक्षी हिवाळ्यात आपल्याकडे हमखास दिसतो.
Red breasted flycatcher is a small brownish flycatcher with wings drooping. Its tail is black and white. The breast is orange red colored in male Birds. It is seen wooded region. It migrates to South and Central India in winter. It breeds in Himalayas in summer. (call recording by Herman Van oosten, xeno-canto.org)
 
<
Ficedula parva, Red breasted Flycatcher, तांबुल, semideciduous and evergreen forest, near western ghats, Maharashtra, Pune district.
 

 

<
Glareola lactea, Small pratincole, पाणभिंगरी, wetlands and river banks, Maharashtra, Pune district.
Habitat : wetlands and river banks
पाणथळ जागेच्या जवळ दिसणारा हा लहान पक्षी त्याच्या अधिवासाशी जुळत्या राखाडी रंगाचा असल्याने सहज दिसत नाही. लहान पायाचा हा पक्षी हवेत उडताना किडे पकडतो. त्याची शेपुट फोर्कड असते. पोटाकडे तो सफेद असतो. नदी किनारी वाळवंटात तो आपले घरटे घालतो.
Small Indian Pratincole (Glareola lactea), is a 17 cm, small wader bird . It is a resident bird. In flight the bird looks like swallows. This bird has short legs, long pointed wings and a short tail. Its short bill is an adaptation to aerial feeding. The crown of the head is brown. The wings are grey above with black primaries and black and white bars at the rear edge of the inner flight feathers. The underwings are mainly black. The forked tail is white with a black terminal triangle. The belly is white. The bird is seen around the water bodies. (call recording by Arnold Meijer, xeno-canto.org)
 
<
Glareola lactea, Small pratincole, पाणभिंगरी, wetlands and river banks, Maharashtra, Pune district.
 

 

<
Megalaima haemacephala, Coppersmith Barbet, तांबट, semideciduous and evergreen forest, near western ghats, Maharashtra, Pune district.
Habitat : Semideciduous and evergreen forest
तांबट हा एक लहान आहाराचा फलाहारी पक्षी आहे. नर व मादी तांबट हे सारखेच दिसतात. मात्र कमी वयाचा तांबट मात्र रंगभुषेत थोडा वेगळा दिसतो. तांबट पक्ष्याच्या कपाळावर व छातीकडे लाल रंग असतो, तर त्याच्या डोळ्याभोवती व गळ्याकडे पिवळा रंग असतो. मुख्यता हिरव्या रंगाच्या या पक्ष्यास पोटाकडे पिवळ्या रेशासमान खुणा असतात. वसंत ऋतुत हा पक्षी फळझाडांवर हमखास आढळतो. त्याला हिंदीत बसंत म्हणतात. तांब्याच्या भांड़्यांचे काम करणारे तांबट जसा आवाज करतात तसा याचा आवाज. म्हणुनच याला तांबट म्हणतात.
Coppersmith Barbet, Megalaima haemacephala is a small frugivorous bird. The adult male and female look alike. However the juvenile bird look different. The adult bird has crimson forehead and crimson breast patch. The bird has yellow patch below and above the eye, and on the throat. The bird is grass green with yellowish streaked underparts. Its feet are reddish. The juvenile bird however is similar to the adult bird except the crimson patches. In hindi it is also called as Chota Basant, as it is actively seen in Basant, the late spring. In Gujrathi it is known as "Tuktukiyo" for its coppersmith like call. (Call by Mike Nelson - xeno-canto.org)
 
<
Megalaima haemacephala, Coppersmith Barbet, तांबट, semideciduous and evergreen forest, near western ghats, Maharashtra, Pune district.
 

 

<
Parus aplonotus, Black lored tit, Marathi name, semideciduous and evergreen forest, near western ghats, Maharashtra, Pune district.
Habitat : Semideciduous and evergreen forest
टिट या पक्ष्याला मराठीत काय म्हणतात. कोणास ठाउक. लहान व तुरळक दिसणाऱ्या पक्ष्यांना मराठीत पाखरु असे म्हणतात. काळा तुरेवाला पिवळा टिट, एक चंचल रानपक्षी आहे. झाडात खोडाच्या सालीत, फुलाफळांमध्ये किडे खाणे हा त्याच्या स्वाभाविकपणा हमखास नजरेस पडतो. दुपारचा तो भोकराच्या किंवा तत्सम गर्द झाडात किडे शोधताना दिसतो. रंगाने पिवळा असलेला हा पक्षी त्याच्या तुरा, मान व डोक्यावर मात्र काळा दिसतो. त्यामुळे त्याला कधी काळ्या मानेचा टिट तर कधी पिवळ्या गालवाला पक्षी असे संबोधतात. पाठीकडे तो थोडा हिरवट पिवळ्या रंगाचा असतो. पंखावर काही सफेद खुणा असतात. मादी रंगाने फिकट रंगाची असते. झाडात बिळात तो आपले घरटे करतो.
The Black-lored Tit, Parus aplonotus , is a 13 cm passerine bird. It is a common bird in open tropical forests in peninsular India . It is an active and agile feeder. It feeds on insects It has broad black line (broader in the male) down its otherwise yellow front. The crest, neck, throat and head are black. Its cheeks and supercilia color is yellow. Upperparts are olive-green. It has two white or yellowish wingbars. It has whitish outer tail feathers. As seen in many Birds, females and young Birds are duller than males. This bird nests in holes. In this regard its behaviour is like woodpeckers and barbett. The bird also sometimes show the hunting behaviour like woodepeckers, looking for insects in the bark of tree. (Call recording by D. Farrow , xeno-canto.org)
 
<
Parus aplonotus, Black lored tit, Marathi name, semideciduous and evergreen forest, near western ghats, Maharashtra, Pune district.
 

 

<
Melophus lathami, Crested Bunting, युवराज, Dry rocky hill slopes, Maharashtra, Pune district.
Habitat : Dry rocky hill slopes
पावसाळ्याच्या काळात, पुण्याच्या पुर्वेकडे ओसाड माळरानांवर व बोडक्या डोंगर उतरांवर "विच विच" असा आवाज ऐकु येतो. भारद्वाज पक्ष्यासारखी रंगभुषा असलेला व डोक्यावर तुरा असलेला नर युवराज पक्षी खुरट्या झुडुपावर दिसतो. काळसर असलेला पक्षी शेपटाकडे व पंखांवर चकाकणाऱ्या तपकिरि रंगाचा असतो. मादी मात्र फिक्या तपकिरि रंगाची असते. पावसाळ्यात हे पक्षी डोंगर उतारावर घरटी करतात. हिमालयापासुन दक्षिण महाराष्ट्रापर्यंत हा पक्षी सर्व भारतात आढळतो. किडे व गवताच्या बी हे या पक्ष्याचे खाद्य आहे.
The Crested Bunting is a species of bird in the Emberizidae family. It is seen in tropical dry lowland grassland habitat. It is seen in south and south east asia The bird is black and chestnut colored. Female has cinnamon color in wings. It has a beautiful crest. The bird is seen from low Himalayas up to South Maharashtra. The bird is seen nesting on the rocky hill sides. It feeds on seeds and insects. Its which which call in monsoon breeding season, makes it easily traceable. (Call Recording by D. Farrow : xeno-canto.org)
 
 
<
Melophus lathami, Crested Bunting, युवराज, Dry rocky hill slopes, Maharashtra, Pune district.
Habitat : Dry rocky hill slopes
.
.
Birds 01 (new) Gallery
Birds 02 (new) Gallery


Contact me at kale_v@rediffmail.com for any queries and suggestions.